Polens Unternehmen gehören in der Europäischen Union  (EU) in der Transportbranche zu den führenden Unternehmen, direkt hinter Spanien. Die Dienstleistungsfreiheit in der Branche wird durch interne Gesetze allerdings beschränkt. So können die Polnischen Transportunternehmen nur Beschränkt Kabotage- Aufträge durchführen. Gem. § 17 a der Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und den Kabotageverkehr (GüKGrKabotageV) werden die Kabotagefahrten grundsätzlich auf drei innerhalb von sieben Tagen begrenzt.

Rechtsanwältin Patrycja Mika-Brys
Patrycja Mika-Brys
Rechtsanwältin

Rechtsanwältin Patrycja Mika ist seit 2012 Kooperationspartnerin und verstärkt seit 01.03.2015 das Team der Kanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte.

Verordnung grenzüberschreitender Güterkraftverkehr in Europa: Warum Polen Transportunternehmen in Deutschland gründen?- von Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB
Verordnung grenzüberschreitender Güterkraftverkehr in Europa: Warum Polen Transportunternehmen in Deutschland gründen?- von Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB

Aus diesen Gründen ist das Interesse an der Eröffnung eines deutschen Transportunternehmens groß. Wer gewerblichen Güterkraftverkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t betreiben will benötigt hierzu eine Lizenz. Um diese zu erhalten müssen die Unternehmen folgende Voraussetzungen erfüllen: Finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens, Nachweis der Zuverlässigkeit, Nachweis der fachlichen Eignung.

Die Einzelheiten zu den Voraussetzungen erklärt Rechtsanwältin Patrycja Mika für interessierte polnische Unternehmer in polnischer Sprache:

Firma transportowa w Niemczech – konieczne licencje

Kto jako przedsiębiorca chce prowadzić działalność związaną z usługami transportowymi dla pojazdów o łącznej masie wyższej od 3,5 tony potrzebuje licencji. Licencji na transport wewnątrz kraju („Erlaubnis für den Güterkraftverkehr”) oraz na transport wewnątrz UE („EU- Lizenz“) udzielają właściwe urzędy przy urzędach porządkowych (Ordnungsamt) bądź urzędach powiatów (Landkreisgemeinde).

Licencje należy zabierać w trasy i wskazać w czasie kontroli

Zarówno licencja krajowa jak i na transport wewnątrz Unii udzielana jest na wniosek wtedy kiedy wnioskodawca może wykazać się: osobistą niezawodnością, finansową sprawnością, fachową kwalifikacją. Odnośnie warunków licencji pojedynczo:

Osobista niezawodność

Osobista niezawodność sprawdzana jest na podstawie poświadczenia o niekaralności jak i informacji urzędowej z rejestru działalności gospodarczej. Zaświadczenia można uzyskać u federalnego prokuratora generalnego przy Trybunale Federalnym. Wnioski o udzielenie zaświadczeń należy złożyć w biurze meldunkowym. Od osób, które do tej pory już prowadziły samodzielną działalność gospodarczą wymaga się przedłożenia jeszcze urzędowych zaświadczeń o braku zastrzeżeń (Unbedenklichkeitsbescheinigung). Składają się na nie:

• Zaświadczenia Urzędu Skarbowego oraz Gminy siedziby działalności o „podatkowej niezawodności”
• Zaświadczenie ustawowej kasy chorych o należytym odprowadzaniu składek ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnych oraz ubezpieczenia od bezrobocia.
• Zaświadczenie zrzeszenia zawodowego o odprowadzaniu składek ustawowego ubezpieczenia wypadkowego.

Jeśli prowadziło się działalność w innym kraju, poza RFN, należy przedłożyć odpowiedniki wymienionych zaświadczeń.

Finansowa sprawność

Finansowa sprawność jest zapewniona wtedy, kiedy dostępne są konieczne finansowe środki do należytego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. Urząd sprawdza to na podstawie aktualnego wykazu majątku. Jeśli wcześniej prowadziło się przedsiębiorstwo na pełnej księgowości należy wykazać zakończenie roczne. Wszystkie zaświadczenia powinny być uwierzytelnione przez doradcę podatkowego. Finansową sprawność potwierdza się zasadniczo wtedy, kiedy środki finansowe (kapitał) wynosi co najmniej 9.000 Euro pojazdu oraz 5.000 Euro dla każdego następnego pojazdu.

Fachowa kwalifikacja

Każde przedsiębiorstwo musi wskazać jednego dyspozytora ruchu (Verkehrsleiter). Dyspozytor ruchu musi posiadać fachowe kwalifikacje. Fachowe kwalifikacje posiada osoba, która wykazała konieczną do prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego wiedzę.

Zasadniczo wiedzę fachową potwierdza się poprzez zdanie egzaminu odnośnie wiedzy o transporcie drogowym. Egzamin dotyczy następujących zagadnień:

• prawo
• administracja finansowa i handlowa,
• techniczne normy i techniczne prowadzenie transportu,
• bezpieczeństwo ruchu drogowego,
• międzynarodowy transport.

Egzaminy odbywają się kilka razy w roku i składają się z dwóch pisemnych części po 120 min oraz jednej pisemnej część – 30 min.

W niektórych wypadkach można otrzymać zwolnienie z egzaminu zawodowego. O zwolnienie z egzaminu mogą ubiegać się osoby, które przedstawią, że posiadają fachową kwalifikację poprzez to, że pracowały na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem od roku 1999 przez co najmniej 10 lat, oraz wypadną pozytywnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Koszt egzaminu wynosi 130 Euro. Koszt poprawki 110 Euro. Można znaleźć w różnych miastach kursy przygotowawcze.

Osoby, które posiadają już certyfikat zawodowy w innym kraju Unii Europejskiej, jak np. Polsce mogą uzyskać jego uznanie w Niemczech (art. 21 rozporządzenia WE Nr. 1071/2990). Procesem uznania certyfikatów zajmują się Izby Handlowo- Przemysłowe (IHK).

Der Verfasser ist für den Inhalt verantwortlich.


Pressekontakt/ViSdP:

Aktenzeichen! Juristische Informationen aus Berlin UG
vertreten durch Thomas Schulte
Malteserstraße 170/172
12277 Berlin

Sofortkontakt unter 030 / 715 20 670 und Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Der Beitrag schildert die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Erstellung. Internetpublikationen können nur einen ersten Hinweis geben und keine Rechtsberatung ersetzen.
Ein Beitrag aus unserer Reihe "So ist das Recht - rechtswissenschaftliche Publikationen von Dr. Schulte und Partner - Rechtsanwälte" registriert bei DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK: ISSN 2363-6718
13. Jahrgang - Nr. 2847 vom 25. März 2015 - Erscheinungsweise: täglich - wöchentlich

Für die Übernahme des Mandats in einem ähnlichen Fall sind folgende Formulare notwendig:

Mandatsbedingungen Dr. Schulte und Partner Vollmacht Auftragsbestätigung

Unsere Anwälte in den Medien

Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Rechtsberatung online Anwalt Berlin Rechtsanwälte Berlin Rechtsanwalt Berlin Anwälte

Die Erfolge der Rechtsanwälte werden vielfach in den Medien genannt, z.B.  Titelbeitrag im Magazin "Capital", Ausgabe 07/2008: Empfehlung von Dr. Thomas Schulte wegen großer Erfahrung und erfolgreicher Prozessführung.

Beispiele unserer Medienpräsenz:

Rechtsanwälte Berlin Rechtsberatung Tipps Anwalt Berlin Rechtsanwälte Rechtsanwalt fragen Anwälte
Rechtsanwälte Berlin Rechtsberatung Anwalt Berlin Rechtsanwälte Rechtsanwalt Anwälte Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte
Anwalt Berlin Rechtsanwälte Berlin Rechtsberatung online Fachanwälte Rechtsanwalt Internet Anwälte Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin
Fachanwalt Berlin Fachanwälte Rechtsberatung online Rechtsanwalt Anwälte Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Rechtsanwalt Hilfe Rechtsanwalt Recht Beratung
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Anwalt fragen Fachanwalt Hilfe Rechtsberatung juristische beratung rechtsanwalt kanzlei
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Recht Anwalt Kanzlei Beistand Fachanwalt Rechtsbeistand
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin telefonische Rechtsberatung Internet Anwalt Rechtshilfe online Anwaltshilfe Rechtsanwalt Internet
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin anwaltliche Beratung durch Rechtsanwalt Hilfe online Rechtsauskunft Tipps online Rechtsberatung
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Rechtsanwalt Hilfe online Rechtsauskunft rechtsberatung online anwaltsberatung Rechtsanwälte Fachanwalt online juristische Beratung
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin brauche ich einen anwalt Rechtsanwalt online ich brauche einen anwalt online anwalt fragen guten Rechtsanwalt finden
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Fachanwälte fragen Rechtsanwalt Tipps Ratgeber Recht Rechtsanwalt Hilfe online
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Rechtsberatung online Recht Hilfe Anwalt Tipps Fachanwälte juristische Hilfe
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Rechtsberatung online Ratgeber Recht Hilfe Anwalt
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Rechtshilfe online Ratgeber Recht Tipps Anwalt fragen Rechtsbeistand Anwaltshilfe
Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte Berlin Rechtsanwalt fragen Anwalt Hilfe Rechtsanwälte Beratung Recht Tpps Fachanwalt

Die gezeigten fremden Wordbildmarken sind urheberrechtl. geschützt. Wir zeigen hier nur eine kleine Auswahl unserer Medienpräsenz der letzten Jahre.